DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulamaları I * INS   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Yapıları ve yapı sınıflarını tanıyabilme. 2. Kazı, tahkim, drenaj ve temel gibi zemin altında yapılan çalışmaları kavrayabilme. 3. Duvar, duvar türleri ve örgü kuralları, bacalar, merdivenler ve çatılar gibi zemin üstü çalışmaları kavrayabilme. 4. Doğal ve yapay malzeme ile kaplama yapılmasını kavrayabilme (iç ve dış sıva, badana, plastik ve yağlı boya, karo, fayans, ahşap parke vb.).
Dersin İçeriği
Yapı ve yapıların sınıflandırılması Zemin altı çalışmaları Drenaj sistemleri, grobeton uygulamaları açıklar Yüzey temel tipleri, derin temel tipleri Zemin üstü çalışmaları Duvar malzemelerini, özelliklerini ve duvar örgü kurallarını açıklar Bacalar ve baca tiplerini açıklar Çatı ve çatı tiplerini açıklar Kaplama işleri İç ve dış yüzeylere ince ve kaba sıva yapımını açıklar Badana plastik boya ve yağlı boya uygulamalarını açıklar Karo, fayans, ahşap parke vb kaplama yapımı ile ilgili kurallar Merdiven çeşitlerini ve elemalarını açıklar, basit hesaplarını yapar Kaplama yapımı ile ilgili temel kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı ve yapıların sınıflandırılması Ders notlarını gözden geçirmek
2 Zemin altı çalışmaları Ders notlarını gözden geçirmek
3 Drenaj sistemleri, grobeton uygulamaları açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
4 Yüzey temel tipleri, derin temel tipleri Ders notlarını gözden geçirmek
5 Zemin üstü çalışmaları Ders notlarını gözden geçirmek
6 Duvar malzemelerini, özelliklerini ve duvar örgü kurallarını açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
7 Bacalar ve baca tiplerini açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
8 Ara Sınav var
9 Çatı ve çatı tiplerini açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
10 Kaplama işleri Ders notlarını gözden geçirmek
11 İç ve dış yüzeylere ince ve kaba sıva yapımını açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
12 Badana plastik boya ve yağlı boya uygulamalarını açıklar Ders notlarını gözden geçirmek
13 Karo, fayans, ahşap parke vb kaplama yapımı ile ilgili kurallar Ders notlarını gözden geçirmek
14 Merdiven çeşitlerini ve elemalarını açıklar, basit hesaplarını yapar Ders notlarını gözden geçirmek
15 Kaplama yapımı ile ilgili temel kurallar Ders notlarını gözden geçirmek
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar