DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet * INS   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDULKADİR YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şekil değiştirebilen katı cisimlerin mekanik özelliklerinin tanıtılması, bu tip cisimlerin birbirileri ile etkileşiminin incelenerek boyutlandırılması.
Dersin İçeriği
Genel Bilgiler:Mukavemetin tanımı, ilkeleri ve konuları. Cisimlerin mekanik özellikleri Kesit tesirleri: Düzlemsel ve üç boyutlu taşıyıcı sistemler Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki izostatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı. Eksenel yük etkisindeki hiperstatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı. Sıcaklık değişiminin izostatik ve hiperstatik taşıyıcı sistemlere etkisinin incelenmesi Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek Eksenli Gerime Durumu. İki ve Üç Eksenli Gerilme Durumu. Tek ve İki Eksenli Şekil Değiştirme Durumu. Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu, Genel Bünye Denklemleri Kırılma Hipotezleri: En Büyük Normal Gerilme ve En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezleri Basit Kesme Hali: Gerilme dağılımı, Tek ve çift etkili perçinlerin boyutlandırılıması. Basit Burulma Hali: Dairesel kesitli çubukların burulması. Gerilme dağılımı, boyutlandırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Bilgiler:Mukavemetin tanımı, ilkelerive konuları. Cisimlerin mekanik özellikleri Ders Notları
2 Kesit tesirleri: Düzlemsel taşıyıcı sistemler Ders Notları
3 Kesit tesirleri: Düzlemsel taşıyıcı sistemler (devam) Ders Notları
4 kesit tesirleri: Üç boyutlu taşıyıcı sistemler Ders Notları
5 Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki izostatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı Ders Notları
6 Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki hiperstatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı Ders Notları
7 Normal Kuvvet Hali: Sıcaklık değişiminin izostatik ve hiperstatik taşıyıcı sistemlere etkisinin incelenmes Ders Notları
8 ARASINAV Ders Notları
9 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek Eksenli Gerime Durumu Ders Notları
10 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: İki ve Üç Eksenli Gerilme Durumu Ders Notları
11 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek ve İki Eksenli Şekil Değiştirme Durumu Ders Notları
12 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu, Genel Bünye Denklemleri Ders Notları
13 Kırılma Hipotezleri: En Büyük Normal Gerilme ve En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezleri Ders Notları
14 Basit Kesme Hali: Gerilme dağılımı, Tek ve çift etkili perçinlerin boyutlandırılıması. Ders Notları
15 Basit Kesme Hali: Gerilme dağılımı, Tek ve çift etkili perçinlerin boyutlandırılıması. Ders Notları
16-17 FİNAL Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar