DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekanik ve Statik INS   107 1 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, Yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaları yapabilecektir.
Dersin İçeriği
A- Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri 1- Kuvvet tanımı ve ölçü birimi 2-Kuvvetin vektörel incelenmesi a- Şiddeti b-Uygulama noktası c-Doğrultusu ve Yönü 3-Kuvvet bileşenleri 4-Kuvvet bileşkesi 5-Dik bileşenler 6-Trigonometrik bağıntılar 7-Trigonometrik ve Analitik çözüm yöntemleri B- Bir noktada Moment 1- Kuvvet çifti ve Moment ilişkisi 2-Momentin vektörel incelenmesi 3- Ağırlık merkezi kavramı 4- Bir noktaya göre moment 5-Moment ölçü birimi C- Mesnet Tepkileri 1-Taşıyıcı sistem çeşitleri 2-Yapıda yük ve yükleme a- Zati (ölü) yük b- Hareketli yük c- Çatı yükü d- Rüzgar ve Deprem yükü 3-Yapı elemanlarında yük ve yükleme a-İç ve Dış yükler b-Yayılı ve tekil yükler c- Proje yükü 4-Yapı Elemanları 5- Yapıda mesnet ve mesnet çeşitleri 6- Yapıda denge ve Denge denklemleri 7- İzostatik ve Hiperstatik yapı elemanı kavramları 8- Serbest cisim diyagramı 9- Mesnet tepkilerinin hesaplanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekanik büyüklükleri SI ölçü biriminde kullanımını,
2) Skaler ve Vektörel büyüklüklerle aritmetik işlemleri,
3) Kuvvet büyüklüğünün bileşen ve bileşke hesaplarını,
4) Kuvvetin bir noktadaki moment büyüklüğünün hesabını,
5) İzostatik kirişlerin mesnet hesaplarını yapabilecektir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçü Birimleri Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Skaler ve Vektörel Büyüklükler Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Skaler ve Vektörel Büyüklükler Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Kesişen Kuvvetler Sisteminde Bileşke Kuvvet Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Kesişen Kuvvetler Sisteminde Bileşke Kuvvet Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Kesişen Kuvvetler Sisteminde Denge Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Kesişen Kuvvetler Sisteminde Denge Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ders notunun çalışılması Yazılı Sınav
9 Paralel Kuvvetler Sistemi Ders notunun çalışılması
10 Paralel Kuvvetler Sisteminde Denge Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Paralel Kuvvetler Sisteminde Denge Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Genel Kuvvetler Sistemi Ders notunun çalışılması
13 Genel Kuvvetler Sistemi Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Taşıyıcı Sistemlerin Mesnet Reaksiyonları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Taşıyıcı Sistemlerin Mesnet Reaksiyonları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Final Sınavı Ders notunun çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar