DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Malzemeleri * INS   109 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hülya POLAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
HÜLYA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Atom, atomların hareketi, atomların dizilişi, atomlar arası bağlar ve bunların malzeme özellikleri üzerindeki etkilerini kavrayabilme. 2. Uygun ve ekonomik malzeme seçimi için malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilme ve malzeme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak test yöntemlerinin temel ilkelerini uygulayabilme. 3. Yapıda kullanılan malzeme çeşitleri hakkında temel bilgileri kavrayabilme
Dersin İçeriği
Malzemelerin iç yapıları Malzemelerin genel tarifi, atom hakkında temel bilgiler Malzemeleri iç yapılarına göre sınıflandırma; hetorojen, homojen, izotropluk Malzemelerin özellikleri Elektriksel, optik özellikleri Isı ve akustik özellikleri Mekanik özellikleri Fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri Yapıda kullanılan malzemeler Metal malzemeler Taş yapılı malzemeler Toprak malzemeler Ahşap malzemeler Plastik malzemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin iç yapıları ön hazırlık yapılmayacak
2 Malzemelerin genel tarifi, atom hakkında temel bilgiler ön hazırlık yapılmayacak
3 Malzemeleri iç yapılarına göre sınıflandırma; hetrojen, homojen, izotropluk ön hazırlık yapılmayacak
4 Malzemelerin özellikleri ön hazırlık yapılmayacak
5 Elektriksel, optik özellikleri ön hazırlık yapılmayacak
6 Isı ve akustik özellikleri ön hazırlık yapılmayacak
7 Mekanik özellikleri ön hazırlık yapılmayacak
8 Ara Sınav
9 Yapıda kullanılan malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
10 Metal malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
11 Taş yapılı malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
12 Toprak malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
13 Ahşap malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
14 Plastik malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
15 Plastik malzemeler ön hazırlık yapılmayacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar