DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulamaları II * INS   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Dilatasyon derzlerini, nerelerde ve niçin yapıldıklarını kavrayabilme. 2. Yalıtımı, yalıtım türlerini (ısı, ses, su ve neme karşı yalıtım) ve yalıtım malzemelerini kavrayabilme. 3. Toprak işlerinde kullanılan makineleri ve zemin iyileştirme yöntemlerini kavrayabilme, basit kazı ve nakliye hesaplarını yapabilme. 4. Yerinde dökme betonarme, prefabrik ve çelik yapılar gibi geleneksel ve ileri yapım yöntemleri ile bunların mukayesesini yapabilme. 5. Kalıp ve iskele gibi geçici işleri kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Dilatasyon derzleri, türleri kullanım yerleri Yalıtım ( izolasyon ) Su ve neme karşı yapılan yalıtım ve kullanılan malzemeler Isı yalıtımı, kullanılan malzeme ve yöntemlerini açıklar Ses yalıtımı, kullanılan malzeme ve yöntemlerini açıklar Toprak işleri Toprak işlerinde kullanılan iş makinelerini tanır ve makinelerin verimini hesaplar Basit kazı ve nakliye hesap ilkelerini uygular Zemin iyileştirme yöntemlerini açıklar Geleneksel ve ileri yapım yöntemleri Yerinde döküm betonarme yapı, prefabrik, çelik yapılar ve yapım tekniği Geçici işler Beton ve betonarme yapılarda kullanılan kalıplar Yapıların inşası için iskelelerin, çalışma platformlarının ve sehpanın emin ve ekonomik tasarım ve montajı ile ilgili ilkeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilatasyon derzleri, türleri kullanım yerleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Yalıtım ( izolasyon ) Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Su ve neme karşı yapılan yalıtım ve kullanılan malzemeler Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Isı yalıtımı, kullanılan malzeme ve yöntemlerini açıklar Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Ses yalıtımı, kullanılan malzeme ve yöntemlerini açıklar Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Toprak işleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Toprak işlerinde kullanılan iş makinelerini tanır ve makinelerin verimini hesaplar Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav var
9 Basit kazı ve nakliye hesap ilkelerini uygular Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Zemin iyileştirme yöntemlerini açıklar Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Geleneksel ve ileri yapım yöntemleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Yerinde döküm betonarme yapı, prefabrik, çelik yapılar ve yapım tekniği Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Geçici işler Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Beton ve betonarme yapılarda kullanılan kalıplar Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Yapıların inşası için iskelelerin, çalışma platformlarının ve sehpanın emin ve ekonomik tasarım ve montajı ile ilgili ilkeler Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar