DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beton Teknolojisi * INS   112 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
İSMAİL ÇETİN1. Öğretim Grup:A
İSMAİL ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Çimentonun hammaddesi, oluşumu, çeşitleri ve depolanma şekillerini kavrayabilme. 2. Beton üretiminde kullanılacak agrega ve agrega yığınlarının sahip olması gereken özellikleri kavrayabilme. 3. Beton üretiminde ve bakımında kullanılacak suların sahip olması gereken temel özellikleri kavrayabilme. 4. Beton üretimi, taşınma, yerleştirilme ve bakımı için gerekli olan temel ilkeleri uygulayabilme
Dersin İçeriği
Agreganın tarifini ve oluşum şekillerini açıklar Kimyasal yapı bakımdan beton üretiminde sakıncalı agregalar Agregaların fiziksel özellikler Agregaların deneylerini yapar Çimento çeşitleri ve fiziksel özellikleri T.S deneyleri Su, betonda suyun kullanım amacı, sahip olması gereken özellikler Beton tarifi, sınıfları, simgeleri Beton / hazır beton çeşitleri, kullanma yerleri ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını söyler Beton üretiminde kullanılacak malzeme miktarını hesaplar Beton kalitesini belirlemek için gerekli testler Örnek bir beton karışım hesabı yapar, karışım üzerinden kıvam, işleme, bilirlik, birim ağırlık, kürü basınç ve çekme mukavemeti deneyleri Örnek bir beton karışım hesabı yapar, karışım üzerinden kıvam, işleme, bilirlik, birim ağırlık, kürü basınç ve çekme mukavemeti deneyleri Genel tekrar ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Agreganın tarifi ve oluşum şekilleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Kimyasal yapı bakımdan beton üretiminde sakıncalı agregalar Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Agregaların fiziksel özellikleri ve TS-EN Standartına uygun olarak agrega deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 TS-EN standartına uygun olarak agrega deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Çimento çeşitleri ve fiziksel özellikleri ve çimento deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 TS-EN standartına uygun olarak çimento deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Ara sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Beton tarifi, sınıfları, simgeleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Beton / hazır beton çeşitleri, kullanma yerleri ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Beton üretiminde kullanılacak malzeme miktarının hesaplama Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Beton kalitesini belirlemek için gerekli testler Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Örnek bir beton karışım hesabı yapma, karışım üzerinden kıvam, işleme, bilirlik, birim ağırlık, basınç ve çekme mukavemeti deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Örnek bir beton karışım hesabı, karışım üzerinden kıvam, işleme, bilirlik, birim ağırlık, basınç ve çekme mukavemeti deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Beton basınç ve çekme mukavemeti deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar