DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Statiği * INS   116 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, İzostatik taşıyıcı sistemlerin iç kuvvet özelliklerini tespit edip tasarım için gerekli bilgileri tayin edebilecek ve sıvı basıncı ile batık yüzeylere gelen su kuvveti büyüklüğünü tayin edebilecektir.
Dersin İçeriği
A- İzostatik Kirişler 1- Yapı elemanlarında iç kuvvetler 2- İç kuvvetlerin hesaplanması 3- İç kuvvetlerin diyagramlarının çizilmesi 4- Diyagramların analizi (yorumlanması) B- İzostatik düzlem çerçeveler 1-Yapıda düzlem çerçeve ve çeşitleri 2- Çerçevede mesnet tepkilerinin hesaplanması 3- Çerçeve elemanlarında iç kuvvetler 4- İç kuvvetlerin hesaplanması 5- İç kuvvetlerin diyagramlarının çizilmesi 6- Diyagramların analizi (yorumlanması) C- İzostatik düzlem kafes sistemler 1-Kafes kiriş tanımı 2-Kafes kirişlerin kullanım yerleri 3-Kafes kirişlerin çeşitleri 4-Kafes kirişlerin stabilite şartının belirlenmesi. 5-Kafes kiriş mesnet tepkilerinin hesabı 6-Kafes kirişlerde çubuk kuvvetlerinin hesabı a-Düğüm noktası yöntemi b-Kesim yöntemi 7-Basınç ve Çekme çubuklarındaki davranışların karşılaştırılması D- Üç mafsallı sistemler 1- Üç mafsallı sistemler a- Çerçeveler b- Kemerler 2- Üç mafsallı çerçevenin mesnet tepkilerinin hesaplanması 3- Üç mafsallı çerçevenin elemanlarında iç kuvvetler 4- İç kuvvetlerin hesaplanması 5- İç kuvvetlerin diyagramlarının çizilmesi 6- Diyagramların analizi (yorumlanması)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dış Kuvvet - İç Kuvvet - Gerilme Ders notunun çalışılması
2 Taşıyıcı Sistemler Ders notunun çalışılması
3 İzostatik Kirişler Ders notunun çalışılması
4 İzostatik Kirişler Ders notunun çalışılması
5 Isostatic beams Ders notunun çalışılması
6 izostatik düzlem çerçeveler Ders notunun çalışılması
7 İzostatik düzlem çerçeveler Ders notunun çalışılması
8 Ara Sınav Ders notunun çalışılması
9 izostatik düzlem çerçeveler Ders notunun çalışılması
10 izostatik düzlem çerçeveler Ders notunun çalışılması
11 Üç mafsallı sistemler Ders notunun çalışılması
12 Üç mafsallı sistemler Ders notunun çalışılması
13 İzostatik düzlem kafes sistemler Ders notunun çalışılması
14 İzostatik düzlem kafes sistemler Ders notunun çalışılması
15 İzostatik düzlem kafes sistemler Ders notunun çalışılması
16-17 Final Sınavı Ders notunun çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar