DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme INS   203 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, Taşıyıcı sistemlerin kesit alanı ve donatı hesabını, donatı yerleştirme tasarımını yapabilecektir.
Dersin İçeriği
A- Döşemenin Statik hesapları 1-Beton ve Betonarme 2-Beton dayanımı 3-Beton sınıfları 4-Betonarme çeliği ve özellikleri 5-Betonarmenin iyi ve kötü yönleri 6-Betonarme davranış ilkeleri 7- Betonarme yapı elemanları - Döşemeler - Kirişler - Kolonlar - Perde duvarlar 8- Döşeme hesapları 9- Yönetmelik şartları B- Döşeme Tasarımı 1-Döşeme tasarımı 2-Döşemelerde Standart sınırlamalar C- Kirişlerin Statik hesapları 1-Betonarme kirişler 2-Kiriş yükleri 3-Kirişlerin statik analizi D- Kiriş Tasarımı 1-Kirişlerde boyutlandırma ilkeleri 2- Kirişlerde donatı 3- Donatı detayları 4- Kirişlerin yönetmelik sınırları E- Kolonların Statik hesapları 1-Betonarme kolon 2-Kolon çeşitleri 3-Kolon yükleri F- Kolon Tasarımı 1-Kolonlarda boyutlandırma ilkeleri 2-Kolonların yönetmelik sınırları 3-Kolonlarda donatı 4-Donatı detayları G- Temel yükleri 1-Temellerin boyutlandırılmasında esas alınan yükler. 2- Betonarme temellerin sınıflandırılması 3- Standart ve yönetmeliklere göre boyutlandırılması H- Temel Tasarımı 1-Zemin taşıma kapasitesi 2-Temel boyutlandırma 3-Temel donatı hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Betonarme döşemelerin statik hesaplarını ve tasarımını,
2) Betonarme kirişlerin statik hesaplarını ve tasarımını,
3) Betonarme kolonların statik hesaplarını ve tasarımını,
4) Betonarme temel elemanların statik hesaplarını ve tasarımını yapabilecektir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beton ve Betonarme Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Kolonların Statik hesapları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Kolon Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Kolon Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Döşemenin Statik hesapları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Döşemenin Statik hesapları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Döşeme Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 ARA SINAV Ders notunun çalışılması Yazılı Sınav
9 Döşeme Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Kirişlerin Statik hesapları Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Kiriş Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Kiriş Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Temel Yükleri Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Temel Tasarımı Ders notunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Temel Tasarımı Ders notunun çalışılması Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Ders notunun çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar