DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Temini ve İletimi * INS   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, çevredeki uygun su kaynaklarını tespit ederek, kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapabilecektir
Dersin İçeriği
Suyun oluşumu ve önemi, Hidrolojik döngü ve bileşenleri, Su kaynaklarında jeolojik yapının etkisi, Yerleşim bölgeleri için yapılacak içme suyu projelerinde dikkate alınan gelecekteki tahmini nüfus miktarının ve toplam su ihtiyacının belirlenmesi, Yüzeysel suları derleme yöntemleri (Kaptaj, drenaj, bent, gölet, baraj), Yer altı sularının çıkartılma yöntemleri (Kuyu, sondaj), Su kaynaklarında debi ölçüm yöntemleri, İsale hattı, şebeke hattı ve su dağıtım şebekesi ağının oluşturulması, Cazibeli iletim hatları ve terfili iletim hatlarının hesap esasları, İsale hattı, şebeke hattı ve su dağıtım şebekesi borularının kesit tayini hesapları ve sanat yapılarının projelendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İçme Suları Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 İçme Suları Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Sulama Suyu Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Enerji Üretiminde Su Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Su İhtiyacı Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Su Kaynak Debisi Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Yüzey Suları Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Yer altı Sular Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Yer altı Sular Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Cazibeli İletim Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Cazibeli İletim Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Terfili İletim Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Terfili İletim Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Terfili İletim Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar