DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği II * INS   214 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Sıkıştırmanın yapılmasını ve kontrolünü yapabilme. 2. Zeminlerde oluşacak gerilme artışlarını hesaplayabilme. 3. Zeminlerde kayma mukavemetini hesaplayabilme , deneysel olarak uygulayabilme. 4. Zeminlerin yanal basınçlarını hesaplayabilme 5. Dayanma yapılarında oturma, kayma, ve devrilme tahkiki yapabilme. 6. Taşıma gücü, emin taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi gibi terimleri bilme 7. Basit taşıma gücü hesaplarını yapabilme. 8. Oturma, tam oturma, farklı oturma gibi terimleri bilme 9. Basit oturma hesaplarını yapabilme
Dersin İçeriği
Bu derste Sıkıştırma Gerilme Dağılışları, Zeminlerde Kayma Mukavemeti, Yanal Toprak Basınçları, Zeminlerin Taşıma Gücü, Oturma konuları işlenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıkıştırma ve zemin özelliklerine etkisi ,Su muhtevası-kuru birim hacim ağırlık ilişkisi Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Standart , motifiye proctor deneyleri Arazide sıkıştırma yapılması ve sıkıştırma kontrolü Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Tekil yük ve Çizgisel yük altında gerilme artışının hesapları Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Üniform yayılı ve Üniform dikdörtgen alan yük altında gerilme artışının hesabı Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Zeminlerde kırılma ve kırılma şartları Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Mohr gerilme dairesi ve mohr-coulomb kırılma teorisi Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Kayma (kesme) gerilmesi parametrelerinin laboratuar deneyleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Dayanma yapıları ve dayanma yapılarında hesap ilkeleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Taşıma gücü, sınır taşıma gücü, güvenlik sayısı, emin taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Taşıma gücü, sınır taşıma gücü, güvenlik sayısı, emin taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Taşıma gücü teorisi ve bununla ilgili hesaplar. Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Plaka yükleme deneyi ile taşıma gücü belirlenmesi Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Eksantrik yüklü temellerin basit taşıma gücü hesapları Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Oturma Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar