DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim * TKR   107 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hülya POLAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
HÜLYA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin temel geometrik çizimleri, görünüşleri, ölçülendirme kurallarını, kesit ve detay çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenci gerekli bilgileri alıp çizim laboratuarında verilen sürede, çizim takımlarını kullanarak teknik resim, kesit ve detaylar çizebilecek ve çizilmiş resimleri okuyabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğru, dikme çizmek Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Geometrik şekiller çizmek Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 İzdüşümü kavramı Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 İzdüşüm kavramı Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Görünüş çıkarma Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Görünüş çıkartma Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Ölçek ve çeşitleri, Ölçülendirme kuralları Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Ölçülendirme elemanları: Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları. Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Kesit alma ve önemi Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Kesit çeşitleri, Tam kesit, Kısmi kesit, Tarama çeşitleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Malzeme ölçüleri, malzeme özellikleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Detay çizmek Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Detaylarda işaretlemeler Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Detaylarda işaretlemeler Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar