DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şantiye Organizasyonu * INS   215 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hülya POLAT
Dersi Verenler
İSMAİL ÇETİN1. Öğretim Grup:A
İSMAİL ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje türlerini ve hazırlama ilkelerini kavrayabilme. İhaleler, sözleşmeler, şantiyelerin kurulması ve organizasyonu, iş programları Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
1. Yapı şantiyelerinin kuruluş amaçlarını açıklar 2. İhale yapımını öğrenir 3. İhale yöntemleri, ilanları, ihalenin yapılışını açıklar 4. Sözleşme kavramını açıklar 5. Yapıda tutulan defterleri öğrenir 6. Yapı kontrollük teşkilatının öğrenir 7. İş programlarının yapılışını öğrenir 8. Projede tarafları ve sorumlulukları öğrenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Projelerin tanımı, niteliği ve taraflar ön hazırlık yapılmayacak
2 Proje çeşitleri ön, kesin, uygulama projesi ön hazırlık yapılmayacak
3 İhale ve ihale yasası ön hazırlık yapılmayacak
4 İhale ilanları, teknik tanımlar ön hazırlık yapılmayacak
5 İhale çeşitleri ön hazırlık yapılmayacak
6 Sözleşmeler, çeşitleri, organizasyon şemaları ön hazırlık yapılmayacak
7 Şantiye tanımı, kuruluş şartları ön hazırlık yapılmayacak
8 Ara Sınav
9 İş programları ön hazırlık yapılmayacak
10 GANT şemasının hazırlanma ilkeleri ön hazırlık yapılmayacak
11 CPM iş programlarının hazırlanması ön hazırlık yapılmayacak
12 Şantiyede tutulan defterler ön hazırlık yapılmayacak
13 Şantiye tutanaklarının hazırlanması ön hazırlık yapılmayacak
14 Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği ön hazırlık yapılmayacak
15 Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği ön hazırlık yapılmayacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar