DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği-I * INS   219 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Ülkemizin jeolojik yapısını ve kayaçları tanıyabilme. 2. Araziden numune alma yöntemlerini uygulayabilme 3. Zeminlerin fiziksel özelliklerini tanıyabilme 4. Zeminlerin sınıflandırılmasını yapabilme. 5. Zeminlerde geçirimliliği ve su akımlarını bilme , deneylerini yapabilme.
Dersin İçeriği
Bu derste jeoloji,numune alma,zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması,zeminlerin geçirimliliği ve zeminde su akımları konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerkabuğunda bulunan kayaçlar ve sınıflandırması Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Arazi incelemeleri ve numune alma yöntemleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Arazi incelemeleri ve numune alma yöntemleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 doygunluk derecesi, rölatif sıkılık ve deneyler Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Elek analizi , kıvam limitleri ve deneyler Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Temel fiziksel özellikler arasındaki bağıntılar ve gerekli hesap ilkeleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Dane çapına göre sınıflandırma Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Üçgen sınıflandırma sistemine göre sınıflandırma Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 AASHO sistemine ve birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine göre sınıflandırma(USCS). Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Zeminde kılcallık olayı, Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Toplam gerilme, efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Darcy yasası Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Geçirimlilik katsayısı ve deneysel olarak hesabı Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 İki Boyutlu Akım denklemi Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar