DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Etüdü ve Uygulaması INS   226 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütebilecektir.
Dersin İçeriği
A-PROJE KONUSU 1-Proje konuları a- Mimari ve/veya Betonarme projesi b- Çelik yapı projesi c- Su yapıları projesi d- Karayolu ulaşım projesi e- Zemin etüt projesi f- Beton deney araştırma projesi g- Malzeme deney araştırma projesi h- Asfalt deney araştırma projesi 2- Konu seçimi B- İHTİYAÇ ANALİZİ ve İŞ PROGRAMI 1-Proje bileşenleri a- Malzeme b- Araç-gereç c- Ortam 2- Projede yapılabilirlik a- Teknik yapılabilirlik b- Ekonomik yapılabilirlik 3- İş gücü analizi 4- Görev dağılımı 5- İş takvimi C-KAYNAK ARAŞTIRMASI 1- Kaynak merkezleri a- Mesleki standart ve şartnameler c- Mesleki kurum ve firmalar d- Kütüphane 2- Literatür taraması a- Teknik b- Uygulama D-PROJE YÜRÜTÜLMESİ 1- Proje ekipman ve malzemeler 2- Proje uygulama aşamaları 3- Proje uygulamada problemler 4- Alanlar arası işbirliği 5- Proje/Rapor/Çizimlerin değerlendirmesi 6- Bilgi besleme (Geri besleme ) E-PROJE DOSYALAMA VE SUNUMU 1-Dosyalama yöntemleri a- Hesaplamalar ve Çizim proje dosyalaması b- Deneysel rapor ve grafik dosyalaması 2- Proje sunumu a- Sözlü sunum b- Yazılı sunum c- Görsel sunum b- Online bilgi kaynakları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aldığı derslere uygun proje konusu tespit edebilecektir.
2) Tespit edilen proje için iş programı hazırlayabilecektir
3) İş programına uygun yöntem ve kaynakları tespit edebilecektir
4) Proje ile ilgili literatür taraması yapabilecektir
5) İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deneysel) yürütebilecektir
6) Çalışma hedeflerine göre hesap, tablo, grafik çalışmalarını yapabilecektir
7) Yapılan çalışmanın bilgisayar çıktılarını alıp, dosyalayabilecektir
8) Tamamlanmış projenin sunumunu yapabilecektir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Konusu Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
2 İhtiyaç Analizi Ve İş Programı Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
3 Kaynak Araştırması Araştırma yapar Alıştırma ve Uygulama
4 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
5 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
6 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
7 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
9 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
10 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
11 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
12 Proje yürütülmesi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
13 Proje sunumu Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Dosyalama Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
15 Projelerin Teslimi Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma yapar Proje Temelli Öğrenme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar