DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım BDM   201 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Paket Programın çalışma prensipleri ve başlangıç düzenlemeleri, Dosya işlemleri ve çizim öncesi hazırlık, Temel çizim komutları (Düz çizgi, daire, yay, çokgen çizimi), Temel çizim komutları (İçi dolu çokgen, elips, helis ve tarama çizimi), Yazı yazma, Düzeltme ve düzenleme komutları, Görüntü kontrolü, Katmanlar ve nesne özellikleri, Ölçülendirme, Blok ve dış ortamdan çizim ekleme, İzometrik çizimler, Çıktı Alma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel çizim komutlarını açıklayabilir.
2) Çizim uygulamaları yapabilir.
3) Düzenleme ve ölçülendirme komutlarını kullanır.
4) BDÇ programları arası veri dönüşümleri yaparak çıktı alabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme Uygulama yapar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ekran görüntü ve çizim ayarlarını yapma ve BDÇ yazılımını kapatma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Düzenleme komutlarını kullanabilme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Çizim elemanlarını çoğaltma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Ölçülendirme ayarlamasını yapma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Ölçülendirme komutlarını kullanma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kağıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek, yazdırma ölçeğini seçebilme. application. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar