DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı * IGS   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin başlıca risklerin ve korunma yollarının öğrenilmesidir
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramlar ,Temel Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ,Fiziksel Risk Etmenleri ,Kimyasal Risk Etmenleri ,Biyolojik Risk Etmenleri ,Psikososyal Risk Etmenleri ,Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları ,Acil Durum Planları ,Kişisel Koruyucu ve Donanımlar ,Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği ,El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ,Atölye ve Laboratuarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ,Risk Yönetim Sistemleri ve Risk analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramlar Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Temel Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Fiziksel Risk Etmenleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Kimyasal Risk Etmenleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Biyolojik Risk Etmenleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Psikososyal Risk Etmenleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Acil Durum Planları Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Kişisel Koruyucu ve Donanımlar Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Atölye ve Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Risk Yönetim Sistemleri ve Risk Analizi Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar