DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Onarım ve Güçlendirme * INS   288 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, Hasarlı yapının tespitini yapıp, onarım ve güçlendirme hazırlığını yapabilecektir
Dersin İçeriği
A- Hasar Tespiti 1-Afet Yönetmeliği 2-Yığma Yapılarda Hasar 3- Betonarme Yapılarda Hasar 3-Hasar oluşturan nedenler a- Deprem b- Yangın c- Sel d- Fırtına 4-Hasarlılık seviyesi a- Az Hasarlı Yapılar b- Orta Hasarlı Yapılar c- Ağır Hasarlı Yapılar 5- Röleve hazırlama 6- Yapılarda güçlendirme 7- Yapılarda hasar onarımı B- Röleve Çalışması 1- Röleve hazırlama 2- Yapılarda güçlendirme 3- Yapılarda hasar onarımı C- Tahribatsız Muayene 1- Beton ve betonarme yapılarda tahribatsız deneyler a. Hasarlarda gözlem b.Ultrasonik yöntemle basınç dayanımı c. Test çekici yöntemiyle basınç dayanımı 2- Ölçme ve değerlendirme D- Tahribatlı Muayene 1-Betonda karot deneyi 2- Karot alma 3- Karot bakım 4- Karot başlığı yapma 5- Ölçme ve değerlendirme E- Yapılarda Güçlendirme 1- Uygulama projesi 2- Hasar tutanakları 3- Hasarlardan röleve çıkarma 4- Güçlendirme projesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hasar Tespiti Ders notunun çalışılması
2 Hasar Tespiti Ders notunun çalışılması
3 Röleve Çalışması Ders notunun çalışılması
4 Tahribatsız Muayene Ders notunun çalışılması
5 Tahribatlı Muayene Ders notunun çalışılması
6 Yapılarda Güçlendirme Ders notunun çalışılması
7 Yapılarda Güçlendirme Ders notunun çalışılması
8 ARA SINAV Ders notunun çalışılması
9 Hasarlı Bölgede Ön Hazırlık Ders notunun çalışılması
10 Hasarlı Bölgede Ön Hazırlık Ders notunun çalışılması
11 Malzeme Temini Ders notunun çalışılması
12 Onarım ve Güçlendirme Ders notunun çalışılması
13 Onarım ve Güçlendirme Ders notunun çalışılması
14 Onarım ve Güçlendirme Ders notunun çalışılması
15 Onarım ve Güçlendirme Ders notunun çalışılması
16-17 Final Sınavı Ders notunun çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar