DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
iletişim ILS   135 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Züleyha ORAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MARZİYE ÖZLEM KURTOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireylerin iletişimin önemi konusundaki farkındalığını akademik bir perspektifte edinmelerini sağlamak, öğrencilik ve iş yaşamı başta olmak üzere yaşamları boyunca çevreleriyle doğru ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Sözlü İletişim kurmak, Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel İletişim dersinin önemi, amacı ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Dersin konularının haftalara göre dağılımını öğrenir.
3) Ders kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi sahibi olarak sorumluluklarının farkında olur.
4) İletişim kavramının tanımını öğrenir.
5) İletişimin önemi hakkında geniş bir bakış açısına sahip olur.
6) İletişimin ilgili olduğu alanlar hakkında bilgi sahibi olur.
7) İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Açıklayan Modelleri kavrar
8) İletişim Türlerini kavrar
9) Kültür ve İletişim - Bireylerarası İletişim sürecini kavrar
10) Örgütsel İletişim, Kurumsal İletişim sürecini kavrar
11) İş Yaşamında İletişim, Grup İçi İletişim sürecini kavrar
12) Sosyal Hayatta İletişim, Görgü Kurallarını kavrar
13) Çatışma ve İletişim, İkna edici İletişim yöntemlerini kavrar
14) İletişimi Engelleyen Unsurlar ve Aşma Yollarını kavrar
15) İletişim Kazalarını kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oryantasyon, İletişimin Tanımı ve Önemi Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
2 İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Açıklayan Modeller Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
3 İletişim Türleri Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
4 Kültür ve İletişim - Bireylerarası İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
5 Kitle İletişimi, Medya, Medya Okuryazarlığı Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
6 Örgütsel İletişim, Kurumsal İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 İş Yaşamında İletişim, Grup İçi İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Arasınav İşlenen tüm konuların tekrarı Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sosyal Hayatta İletişim, Görgü Kuralları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
10 Beden Dili Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
11 Referans Çerçevesi, Alımlama Kodları, Stereotype Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
12 Çatışma ve İletişim, İkna Edici İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
13 İletişimi Engelleyen Unsurlar ve Aşma Yolları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Ödev
14 İletişim Kazaları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Tüm Konuların Özeti Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 yarıyıl sonu sınavları Bütün dönemin bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar