DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Sular * INS   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, çevre bilincinin geliştirilmesi, kirlilik sebeplerini araştırabilme, atık suların uzaklaştırılması ve depolanması ile arıtma tesisleri yaptırılmasını kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Çevre ve insan ilişkisi, Çevre kirliliğine neden olan faktörler, Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler, Yapılardan geri dönen atık su debilerinin belirlenmesi, Kullanılmış su projesi oluşturma esasları, Kanalizasyon şebekesi çeşitleri (Ayrık-birleşik sistem) ve projelendirme ilkeleri, Kanalizasyon sanat yapıları (Muayene bacası, yıkama bacası, rögar, ızgara) ve projelendirme ilkeleri, Kanalizasyon şebekelerinin hidrolik hesabı, Atık su depolama yapılarının (Fosseptik çukurlar) projelendirme ilkeleri, Artık su arıtma yöntemleri (Doğal, biyolojik, kimyasal) ve arıtma tesislerinin projelendirme ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-