DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Proje * BDP   202 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Rıza DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RIZA DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci, inşaat sektöründe güncel ve yaygın olan bir paket programı kullanabilecektir.
Dersin İçeriği
A- VERİ TOPLAMA 1- Verileri hazırlama 2- Verileri sıralama 3- Verilerin kayıt altına alınması 4- Verileri paket programın karakterine uygun düzenleme B- VERİ GİRİŞİ 1- Program başlangıç veri girişleri 2- Proje veri girişleri 3- Adım adım veri kontrolü C- ANALİZ YAPTIRMA 1- Program çalıştırma 2- Program sonuçları 3- Sonuçların analizi D- PROGRAM ÇIKTILARI 1-Ölçek ayarları 2-Yazıcı ayarları 3-Kağıt ayarları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım Konusu Eğitim videolarının izlenmesi
2 Paket Program Kurulumu Eğitim videolarının izlenmesi
3 Paket Programın Çalıştırılması Eğitim videolarının izlenmesi
4 Paket Programın Çalıştırılması Eğitim videolarının izlenmesi
5 Veri Toplama Eğitim videolarının izlenmesi
6 Veri Toplama Eğitim videolarının izlenmesi
7 Veri Toplama Eğitim videolarının izlenmesi
8 Ara Sınav Uygulama yapar
9 Veri Girişi Eğitim videolarının izlenmesi
10 Veri Girişi Eğitim videolarının izlenmesi
11 Program Analizi Eğitim videolarının izlenmesi
12 Program Analizi Eğitim videolarının izlenmesi
13 Program Analizi Eğitim videolarının izlenmesi
14 Program Çıktıları Eğitim videolarının izlenmesi
15 Program Çıktıları Eğitim videolarının izlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama yapar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar