DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karayol İnşaatı * INS   224 4 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Trafik ve kapasiteyi etkileyebilecek temel faktörleri tanıyabilme,yol alt yapısında kullanılacak, zemin özelliklerini belirlenme, ıslah, serim ve sıkıştırma yöntemlerini kavrayabilme
Dersin İçeriği
Karayolu ulaşım sistemleri, Tesviye eğrili harita üzerinden arazi durumunun belirlenmesi ve arazi kesitinin çıkarılması, Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar, Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesinin içeriği, Karayolu sınıfları ve karayolu geometrik standartları, Güzergah geçirilmesi, Sıfır poligonu çizilmesi, Yatay ve düşey kurp uygulamaları, Boyuna eğim, tanımı ve standartları, Boy kesit özellikleri ve çıkarılma tekniği, Siyah kot, kırmızı kot ve yeşil kotun tanımı ve çıkarılması, Proje hızı, Emniyetli duruş ve geçiş mesafesi, Yol en kesiti çeşitleri ve en kesitlerin çıkarılması, En kesit alan hesabı, Dever çeşitleri ve hesabı, Dolgu ve yarma işleri, Boy ve en kesitten faydalanarak dolgu ve yarma hesabının yapılması ve kübaj cetvellerinin hazırlanması, Sanat yapıları, İstinat duvarları, Menfez, hendek, kafa hendeği, Akedük ve Viyadük kavramları, Yol taban kotlarının belirlenmesi, Tabaka kalınlıklarının arazide belirlenmesi, Yol güzergahının tesviye edilmesi, Stabilize malzemesinin yol tabanına serilmesi, Sıkıştırma araçları (Silindir) çeşitleri, Yol üst yapı malzemeleri, Asfalt kaplama, Beton Kaplama, Yolun sınıfına ve taban zemini taşıma gücüne göre kaplama kalınlığının tespiti

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
X
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karayolu elemanları ile ilgili tanımlamalar Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Ulaştırma Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 Ulaştırma Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Trafik ve Kapasite Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Trafik ve Kapasite Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Yol Geometrik Standartlarının Seçimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Yol Geometrik Standartlarının Seçimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Geçki, İstikşaf, Etüt, ve Aplikasyon Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Geçki, İstikşaf, Etüt, ve Aplikasyon Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Geçki, İstikşaf, Etüt, ve Aplikasyon Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Sanat yapıları Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Kurplar Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Yol üst yapı malzemeleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Yol Projeleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar