DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar. 2. Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etk
2
3. Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar. 4. Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
3
5. Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
4
6. Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama. 7. Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
5
8. Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunabilir. 9. Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikle
6
13. İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder. 14. Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyayabilir.
7
15. Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapabilir. 16. Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirebilir. 17. Bu
8
18. Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir. 19. İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur. 20. Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve