DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GAMZE GÜLŞEN BAKICI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersin İçeriği
İş Güvenliğinin Tarihçesi , İşçi Sağlığı, İş Güvenliğinin Temel İlkeleri, İş Güvenliğinde Başarı ,İş Güvenliğine Sistematik Yaklaşım, Kalite Standartları,İş Sağlığı Güvenliği Konusunda İşçilerin Görevleri, İş Kazaları, Riskler, Fiziksel Çevre Koşulları, Psikolojık Çevre Faktörleri ,Yönetim Sistemleri OHSAS 18001-18002- ISO 14000-14001, Standardizasyon Koşulları, Çevre Güvenliği- Etkileyen Faktörler,Ergonomi, İş Yeri Güvenliği, Koruyucu Önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1- İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenebilme.
2) 2- Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrayabilme.
3) 3- Meslek hastalıkları ve korunma yollarını kavrayabilme.
4) 4- Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavrayabilme.
5) 5- İş güvenliğinde Koruyucuların (Makine ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğini kavrayabilme.
6) 6- Yangın ve patlamalarda güvenlik önlemlerinin amacını anlayabilme.
7) 7- İş hukuku ve yönetmeliklerini anlayabilme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar. 2. Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etk
2
3. Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar. 4. Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
3
5. Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
4
6. Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama. 7. Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
5
8. Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunabilir. 9. Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikle
6
13. İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder. 14. Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyayabilir.
7
15. Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapabilir. 16. Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirebilir. 17. Bu
8
18. Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir. 19. İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur. 20. Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
2 İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
3 İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
4 Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
5 Fiziksel risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
6 Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
7 Ergonomi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
8 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
9 Ara Sınav
10 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
11 El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımla Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
12 Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
13 Yangın ve patlamalarda iş güvenliği Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
14 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
15 İlkyardım Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
16-17 Yılsonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar