DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya KMY   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
AYŞE ONGUN YÜCE1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim ve Teknolojinin her dalında yer alan kimyanın temel kavramlarının öğrencilere öğretilmesi ve böylece şarap üretimi esnasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonların öğrenilebilmesi için temel oluşturmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Kimyanın tanımı ve önemi, kimyanın temel kavramları, Kimyanın temel yasaları, çözeltiler, gazlar, atomun yapısı ve periyodik cetvel, kimyasal denklemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyanın temel kavramlarını öğrenir
2) Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder
3) Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur
4) Periyodik tabloyu kullanmayı ve özelliklerini kavrar
5) İyonik ve kovalent bileşikleri adlandırır
6) Sulu çözeltilerin özelliklerini öğrenir
7) Çözelti hazırlar, reaksiyon eşitliklerini ve hesaplamaları yapar
8) Asidik ve bazik çözeltileri ve onların reaksiyonlarını gerçekleştirir
9) Gazlar, sıvılar ve katıların özelliklerini kavrar
10) Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
X
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
X
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
X
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
X
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
X
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
X
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
X
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
X
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
X
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyanın Tanımı ve Önemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
2 Kimyanın Temel Kavramları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomun Yapısı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Atom Modelleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Periyodik cetvel İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Periyodik sistemin özellikleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Bileşik Formüllerinin yazılmaları ve isimlendirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerin yazılmaları ve denkleştirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerin yazılmaları ve denkleştirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Mol Kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Mol Hesaplama İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Karışımlar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çözeltiler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Sıvı çözeltiler, derişim İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar