DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyanın Tanımı ve Önemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
2 Kimyanın Temel Kavramları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomun Yapısı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Atom Modelleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Periyodik cetvel İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Periyodik sistemin özellikleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Bileşik Formüllerinin yazılmaları ve isimlendirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerin yazılmaları ve denkleştirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerin yazılmaları ve denkleştirilmeleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Mol Kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Mol Hesaplama İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Karışımlar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çözeltiler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Sıvı çözeltiler, derişim İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar