DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya KMY   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
AYŞE ONGUN YÜCE1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim ve Teknolojinin her dalında yer alan kimyanın temel kavramlarının öğrencilere öğretilmesi ve böylece şarap üretimi esnasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonların öğrenilebilmesi için temel oluşturmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Kimyanın tanımı ve önemi, kimyanın temel kavramları, Kimyanın temel yasaları, çözeltiler, gazlar, atomun yapısı ve periyodik cetvel, kimyasal denklemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyanın temel kavramlarını öğrenir
2) Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder
3) Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur
4) Periyodik tabloyu kullanmayı ve özelliklerini kavrar
5) İyonik ve kovalent bileşikleri adlandırır
6) Sulu çözeltilerin özelliklerini öğrenir
7) Çözelti hazırlar, reaksiyon eşitliklerini ve hesaplamaları yapar
8) Asidik ve bazik çözeltileri ve onların reaksiyonlarını gerçekleştirir
9) Gazlar, sıvılar ve katıların özelliklerini kavrar
10) Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar
11)
12)
13)
14)
15)