DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokuma ve Örme Teknolojisi TTB   111 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selda ARAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELDA ARAS1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dokuma ve örme kumaş özelliklerini, kullanılan makinaları, hazırlık aşamalarını ve üretim aşamalarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Temel dokuma örgülerini çizmek, çözgü hazırlık hesaplamalarını yapmak , tahar ve armür planlarını çizmek, Numune kumaş dokumak, örme kumaşları ve örme makinalarını tanımak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dokuma kumaşların tanımı ve sınıflandırılmasını açıklar.
2) Dokuma makinelerini sınıflandırır ve çalışma prensiplerini açıklar
3) Temel dokuma bağlantılarını bilir
4) Temel örgüleri çizer
5) Türev örgüleri çizer
6) Atkı hazırlama işlemleri, Bobin hazırlama işlemi, Katlama ve Büküm işlemleri, Çözgü sarma işlemlerini açıklar
7) Çözgü hesaplamaları yapar
8) Midterm
9) Haşıl işlemini açıklar.
10) Numune Dokuma kumaş yapar.
11) Tahar, tarak ve armür planlarını çizer
12) Örme kumaşların tanımı ve sınıflandırmasını açıklar.
13) Örme makinelerini açıklar.
14) Örme makine elemanlarını açıklar.
15) Örme kumaş oluşumunu açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
X
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil Yüzeyleri İlgili bölümün okunması
2 Genel dokuma teknolojisi İlgili bölümün okunması
3 Temel dokuma bağlantıları İlgili bölümün okunması
4 Bezayağı, dimi ve saten örgülerin çizimi İlgili bölümün okunması
5 Türev örgülerin çizimi İlgili bölümün okunması
6 Atkı hazırlama işlemleri, Bobin hazırlama işlemi, Katlama ve Büküm işlemleri, Çözgü sarma işlemleri İlgili bölümün okunması
7 Çözgü hesaplamaları İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Haşıl işlemleri İlgili bölümün okunması
10 Taharlama ve Numune kumaş dokuma İlgili bölümün okunması
11 Tahar, tarak ve armür planlarının çizilmesi İlgili bölümün okunması
12 Genel örme teknolojisi İlgili bölümün okunması
13 Örme elemanları İlgili bölümün okunması
14 Atkı örmeciliği İlgili bölümün okunması
15 Çözgülü örmecilik İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar