DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Ön Terbiyesi TTB   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selma MIDIKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pamuk ve diğer selülozik liflerin, protein esaslı liflerin ve sentetik liflerin ön terbiye işlemlerini öğrenmek ve laboratuvarda ön terbiye işlemlerini yapabilecek beceriyi kazanmak.
Dersin İçeriği
Ön terbiye teknolojisi ile ilgili kavramlar, Ön terbiye işlemlerinde kullanılan makineler, Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar.Protein liflerinin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar, Yapay liflerin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar, Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri ve uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Selülozik liflerin ön terbiye işlemlerini açıklar ve uygular.
2) Pamuklu malzemelerin ön terbiye işlemleri
3) Ketenin ön terbiye işlemleri
4) Protein liflerinin (yünlü malzemelerin) ön terbiye işlemlerini açıklar.
5) Protein liflerinin (ipekli malzemelerin) ön terbiye işlemlerini açıklar.
6) Yapay liflerin ön terbiye işlemlerini açıklar.
7) Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemlerini açıklar ve uygular.
8) Ön terbiye işlemlerinde kullanılan makineleri açıklar.
9) Ön terbiye teknolojisi ile ilgili kavramları açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
X
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
X
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
X
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
X
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
X
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
X
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
X
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön terbiye teknolojisi ile ilgili kavramlar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Ön terbiye işlemlerinde kullanılan makineler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri ( yakma ve haşıl sökme) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Ağartma) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Hidrofilleştirme) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Merserizasyon) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan ders konularının tekrar edilmesi, çalışılması Yazılı Sınav
9 Rejenere liflerinin ön terbiye işlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Protein liflerinin ön terbiye işlemleri (Yün) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Protein liflerinin ön terbiye işlemleri (İpek) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yapay liflerin ön terbiye işlemleri (Poliester) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Yapay liflerin ön terbiye işlemleri (Poliamid) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan ders konularının tekrar edilmesi, çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar