DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Tasarımı ve Yönetimi TTB   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selda ARAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELDA ARAS1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin, tekstil sektöründe tasarımın önemi ve gerekliliği hakkında hem farkındalık hem de bilgi sahibi olmasını, tasarım olgusu ve tekstilde uygulamaları hakkında teknik bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tasarım kavramı, tekstilde tasarımın önemi ve işlevi, Ar-Ge, yenileşim, tasarım bakış açısıyla tekstil lifleri, lif iplik ilişkileri ve iplik, dokumada tasarım, dokuma konstrüksiyon ve örgü bilgisi, tasarım açısından terbiye, hazır giyimde tasarım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstilde tasarım olgusu hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olur,
2) Tekstilde tasarım olgusu hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olur,
3) Tekstil sektöründe tasarımın önemi ve işlevini öğrenir,
4) Tekstil sektöründe tasarımın önemi ve işlevini öğrenir,
5) Tekstilde tasarım uygulama alanlarını öğrenir,
6) Tekstilde tasarım uygulama yöntemlerini öğrenir,
7) Tekstilde tasarım uygulama yöntemlerini öğrenir,
8) arasınav
9) dokuma kumaşta tasarım öğelerini bilir.
10) Dokuma kumaşta tasarım ögelerini bilir.
11) Tekstil terbiyesi ve tasarımını bilir.
12) Hazır giyim üretiminde tasarım yapar.
13) Hazır giyim üretiminde tasarım yapar.
14) İç giyim üretiminde tasarım yapar.
15) FİNAL


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
X
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
X
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
X
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
X
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım kavramı ve etkili faktörler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ar-Ge kavramı ve yöntemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yenileşim kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tekstil lifleri ve tasarım İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Tasarım açısından lif iplik ilişkileri İlgili bölümün okunması Anlatım
6 İplik üretiminde tasarım İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Tekstilde tasarım uygulama alanlarını ve yöntemleri İlgili bölümün okunması Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
9 Dokuma konstrüksiyonu İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Dokuma kumaşta tasarım ögeleri (dokuma örgüleri) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Dokuma kumaşta tasarım ögeleri (renk planı) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Tekstil terbiyesi ve tasarım İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Hazır giyim üretiminde tasarım İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Hazır giyim üretiminde tasarım İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Öğrenci projelerini değerlendirme ve tartışma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar