DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Teknolojisi ve Makineleri TTB   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selma MIDIKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baskı türleri, hazırlık yöntemleri, uygulanışları ve kullanılan kimyasallar hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Baskı türleri, rulo baskı, film-druck baskı, rotasyon baskı, özel baskı türleri, baskı kimyasalları, baskı ard işlemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baskı türlerini tanımlar.
2) Rulo baskı yöntemini açıklar.
3) Film-druck baskı yöntemini ve şablon hazırlanmasını açıklar.
4) Rotasyon baskı yöntemini ve şablon hazırlanmasını açıklar.
5) Özel baskı türleri açıklar.
6) Baskıcılıkta kullanılan kimyasalları açıklar.
7) Baskı sonrası işlemleri açıklar.
8) Baskıdan kaynaklı hataları açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
X
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
X
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
X
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
X
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
X
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baskı türleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Rulo baskı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Rulo baskı şablonlarının hazırlanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Film-druck baskı makinesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Film-druck baskı şablonlarının hazırlanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Rotasyon baskı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Rotasyon baskı makinesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların tekrar edilmesi, çalışılması Yazılı Sınav
9 Rotasyon baskı şablonlarının hazırlanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Özel baskı türleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Transfer baskı ve uygulanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Baskı patlarının hazırlanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Kıvamlaştırıcılar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Baskı ard işlem makinaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Baskı hataları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların tekrar edilmesi, çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar