DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Matematiği I MEM   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Üstel Fonksiyonlar Logaritma , Limit, Süreklilik, Türev, İntegral

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapmak.
2) Mesleğinde limit ve süreklilik ile ilgili uygulamalar yapmak.
3) Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapmak.
4) Mesleğinde integral ile ilgili uygulamalar yapmak
5) Bir ve ikinci derece denklemleri öğrenmek, mesleğiyle ilgili uygulamalar yapmak
6) Hazır giyim üretimine yönelik hesaplamalar (gramaj, malzeme, kumaş hesaplamaları)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
X
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
X
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
X
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
X
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
X
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
X
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
X
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
X
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
X
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
X
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
X
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
X
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
X
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma, uygulama, tartışma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
2 Üstel fonksiyonlar ve Logaritma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
3 Logaritma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
4 Limit ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
5 Limit ve Süreklilik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
6 Süreklilik ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
7 Türev ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav yok Anlatım
Soru-Cevap
9 Sınırlı türev ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
10 Sınırsız türev ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Ardışık türev ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
12 İntegral ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Belirsiz integral ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
14 Logaritmik integral ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
15 Üstel integral ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar