DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II MTM   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zeynep ERÇEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Vektörler, limit ve süreklilik, türev, integral, matrisler ve lineer denklem sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğinde vektörlerle ilgili uygulamalar yapmak.
2) Mesleğinde limit ve süreklilikle ilgili uygulamalar yapmak.
3) Mesleğinde türevle ilgili uygulamalar yapmak.
4) Mesleğinde integralle ilgili uygulamalar yapmak.
5) Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektörler Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
2 Vektörler Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
3 Limit ve Süreklilik Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
4 Limit ve Süreklilik Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
5 Türev Tanımı ve Özellikleri Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
6 Trigonometrik Fonksiyonların Türevi Üstel Fonksiyonların Türevi Türev Uygulamaları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
7 Türev Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Türev uygulamaları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
10 İntegral Tanımı ve Özellikleri Belirli İntegral, Belirsiz İntegral Hesabı Kısmı İntegrasyon ve Değişken Değiştirme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
11 Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali Üstel Fonksiyonların İntegrali Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
12 İntegral Uygulamaları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
13 Matris Tanımı Matris Çeşitleri (Sıfır, Kare,Birim) Matrisin Transpozu Matrislerde Dört İşlem Matrisin Kuvveti Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
14 Matrisin Determinantı Minör(Kofaktör), Determinant Özellikleri, Ek Matris(Adjoint Matris) Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
15 Matrisler ve lineer denklem sistemleri Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar