DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konfeksiyon Teknolojisi TTB   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selda ARAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELDA ARAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konfeksiyon teknolojisi kavramı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak. Konfeksiyonda model tasarımından sevkiyata kadar olan üretim aşamalarını ve kullanılan makinaların önemini öğrenmek. Konfeksiyonda yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Konfeksiyon teknolojisi hakkında temel bilgiler, konfeksiyonda ülkemiz ve dünyada mevcut durum. Konfeksiyonda Üretim Akışı. Tasarım , Moda ve Etkileri. Giysi Tasarımı, Uygulamada Kullanılan Tasarım yöntemleri. Konfeksiyonda Pastaldan Paketlemeye Seçilmiş Bir Modelin Üretimi. Dikilebilirlik. Konfeksiyonda Üretim Makinaları. Konfeksiyonda Pastaldan Paketlemeye Kalite Kontrol. Konfeksiyonda Uygulamalar. Konfeksiyon Endüstrisinde Yeni Teknolojiler ve İnovasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konfeksiyon teknolojisinin temel kavramlarını tanımlar
2) Konfeksiyonda model ve giysi tasarımında kullanılan teknolojiler hakkında bilinmesi gerekenleri tanımlar
3) Bir konfeksiyon işletmesinde üretim aşamalarını yürütebilir, bu aşamaların çıktılarını sözlü ve yazılı olarak açıklar
4) Giysi Tasarımı yapabilir.
5) Kalıp Hazırlama Yöntemlerini tanımlar.
6) Serim işlemini tanımlar ve kullanılan makinaları tanır.
7) ara sınav
8) Düz dikiş yapar,
9) dikiş türlerini bilir.
10) dikiş makinelerini tanır.
11) dikiş makinelerini tanır.
12) Konfeksiyonda kalite ve kalite kontrol ile ilgili genel kavramlarını bilir
13) Konfeksiyonda modelden-ürüne üretim aşamalarını, üretimde uygulanan kalite kontrol yöntemlerini tanımlar
14) Konfeksiyonda organizasyonu tanımlar
15) final


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konfeksiyon teknolojisi hakkında temel bilgiler, konfeksiyonda ülkemiz ve dünyada mevcut durum İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Konfeksiyonda Üretim Akışı. Tasarım , Moda ve Etkileri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Dikilebilirlik, Dikiş İpliği ve Diğer Malzemelerin Dikiş Verimliliğine Etkisi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Giysi Tasarımı, Uygulamada Tasarım Yöntemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tasarlanan Giysi Modelinin Kalıbının Hazırlanması, Kalıp Hazırlama Yöntemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Serim işlemi ve kullanılan makinalar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Kesim işlemi ve kullanılan makinalar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 ARASINAV Yazılı Sınav
9 Dikim işlemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 Dikiş türleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Dikiş makinaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Dikiş makinaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Konfeksiyonda Pastaldan Paketlemeye Kalite Kontrol İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Konfeksiyonda Organizasyon ve Planlama İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Konfeksiyon Endüstrisinde Yeni Teknolojiler ve İnovasyon İlgili bölümün okunması
16-17 FİNAL

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar