DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İplik Teknolojisi TTB   113 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil teknikerliği öğrencilerine tekstil lifleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tekstil liflerinin sınıflandırılması, tekstil liflerinin temel özellikleri, bitkisel esaslı doğal lifler, hayvansal esaslı doğal lifler, anorganik esaslı doğal lifler, özellikler, yapıları ve kullanım alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İpliği oluşturan lif cinslerini tanır ve sınıflandırır
2) İpliğin yapısını ve oluşumunu açıklar
3) Lif uzunluklarına göre iplik eğirme sistemlerini sınıflandırır
4) İplik yapısal özelliklerinden olan numara ve büküm ile diğer önemli iplik kalite parametrelerini bilir
5) İplik üretiminin temel süreçlerini tanımlar (açma, temizleme, karıştırma, paralelleştirme, inceltme, büküm verme ve bobine sarma).
6) İplik üretim makinelerinin görevlerini bilir, prensiplerini açıklar
7) Makina kinematik şemasını okur ve iplik üretim planını hazırlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede ve Dünyada Tekstilin Yeri Önemi ve Geleceği Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
Yazılı Sınav
2 Harman-hallaç ünitesinin görevleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
Yazılı Sınav
3 Harman-hallaç ünitesinin çalışma elemanları Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
Yazılı Sınav
4 Harman-hallaç ünitesinin çalışma prensipleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
Yazılı Sınav
5 Tarak makinesinin görevleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
6 Tarak makinesinin çalışma elemanları Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
7 Tarama makinesinin çalışma prensibi Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Cer ve fitil makinelerinin görevleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
Yazılı Sınav
10 Cer ve fitil makinelerinin çalışma elemanları Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
11 Ring iplik makinesinin görevleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
12 Ring iplik makinesinin çalışma elemanları ve çalışma prensibi Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
13 Open-end iplik makinesinin görevleri Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
14 Open-end iplik makinesinin çalışma elemanları ve çalışma prensibi Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
15 Yün iplikçiliği Konuya örnekleme ve eski-yeni teknolojileri kıyaslayarak giriş Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar