DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Terbiye İşletme Uygulaması I TTB   211 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selma MIDIKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil teknikerliği öğrencilerine tekstil terbiyesi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Terbiye işlemlerinin uygulanması, terbiye işlemlerinde kullanılan kimyasal ve boyarmaddelerin kullanımı,kullanım alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Labaratuarda kullanacağı cihaz ve malzemeleri bilir.
2) Ölçüm ve tartımları yapmayı bilir ve uygular.
3) Önterbiye işlemlerinden haşıl sökme uygulamasını yapar.
4) Önterbiye işlemlerinden bazik işlem uygulamasını yapar.
5) Önterbiye işlemlerinden ağartma uygulamasını yapar.
6) Pamuk elyafını boyar.
7) Keten elyafını boyar.
8) Yün elyafının boyamasını bilir ve uygular
9) İpek elyafının boyamasını bilir ve uygular
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hassas terazi kullanımı İlgili bölümün okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
2 Mezür, pipet kullanımı İlgili bölümün okunması
3 Haşıl sökme İlgili bölümün okunması
4 Bazik işlemler(Kaynatma) İlgili bölümün okunması
5 Ağartma İlgili bölümün okunması
6 Pamuklu materyalin reaktif boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
7 Pamuklu materyalin direkt boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Anlatılan ders konularının tekrar edilmesi, çalışılması
9 Pamuklu materyalin küp (indanthren) boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
10 Ketenin boyanması İlgili bölümün okunması
11 Yün yıkama İlgili bölümün okunması
12 Yün elyafının asit boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
13 Yün kumaşın metal kompleks boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
14 Yün kumaşın krom boyarmaddelerle boyanması İlgili bölümün okunması
15 İpekli materyalin boyanması İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan ders konularının tekrar edilmesi, çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar