DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik FZK   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziğin temel ilkelerinin öğretilmesi ve kavramların günlük yaşantıdaki olaylarla desteklenerek, hesap yapma yeteneğinin kazandırılması
Dersin İçeriği
1-Ölçme ve Fiziksel Büyüklükler 2-Vektörlerin Grafik ve Analitik Yöntemlerle İncelenmesi 3-Statik(Denge, Moment ve Kütle Merkezi) 4-Mekanik 5-Dinamik 6-İş, Enerji ve Güç

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik kuralları ile teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilme;
2) Fizik kurallarını mesleki derslerinde uygulayabilme;
3) Mesleği ile ilgili alet-makine ya da cihazların kullanımında ve tasarlanmasında fizik kurallarından yararlanarak çözüm üretebilme;
4) Konusu ile ilgili mühendislik problemlerinin temelini kavrayabilme;
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, büyüklükler, birim sistemleri Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Skaler ve vektörel büyüklükler Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Vektörel hesap, kuvvet ve bileşke kuvvet Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Moment ve bir kuvvetin momenti Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Denge, denge şartları ve basit makineler Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Ağırlık merkezi Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Newton'un 2. hareket kanunu, hız, ivme Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Düzgün Doğrusal ve Düzgün Değişen Hareket Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Sürtünme, sürtünmeli yüzeylerde hareket Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 İş ve Enerji, Kinetik ve Potansiyel Enerji Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Enerjinin Korunumu, Güç Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Katı, sıvı ve gazlarda basınç, kaldırma kuvveti Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Isı ve sıcaklık, sıcaklık ölçüm şekilleri, genleşme, ısının iletim şekilleri Konuya giriş ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Ders tekrarı Pekiştirme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar