DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Lifleri TTB   115 1 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selma MIDIKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil teknikerliği öğrencilerine tekstil lifleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tekstil liflerinin sınıflandırılması, tekstil liflerinin temel özellikleri, bitkisel esaslı doğal lifler, hayvansal esaslı doğal lifler, anorganik esaslı doğal lifler, özellikler, yapıları ve kullanım alanları. insan yapısı lifler, rejenere elyaf ve sentetik elyaf

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lifleri kaynağına göre sınıflandırır.
2) Bitkisel lifleri açıklar.
3) Hayvansal lifleri açıklar
4) Lif tanıma yöntemlerini uygular ve açıklar.
5) Yapay lifleri sınıflandırır.
6) Yapay lif üretim yöntemleri açıklar.
7) Rejenere lifleri ve özelliklerini açıklar.
8) Sentetik lifler ve özelliklerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lif sınıflandırması Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Lif özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Pamuk lifi ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
4 Pamuk lifi ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Gövde lifleri ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Gövde lifleri ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Diğer bitkisel lifler ve mineral lifleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan konuların tekrar yapılması, çalışılması
9 Yün ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Yün ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
11 İpek ve özellikleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Yapay liflerin sınıflandırması, Polimerleşme reaksiyonları, Eriyikten çekim lif eğirme yöntemi Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Yaş çekim lif eğirme yöntemi, Kuru çekim lif eğirme yöntemi, Tekstüre yöntemleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Poliester lifi, Poliamid lifleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Olefin lifleri ve poliüretan, Polivinil türevleri, Poliakrilonitril lifleri Konuya giriş ve konu hakkındaki güncel gelişmeler Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların tekrar yapılması, çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar