DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Testler TTB   221 3 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil teknolojisinde kimyasal testlerin önemini vurgulamak, lif analizi,basit su analizi ve renk haslık testlerini yapabilmek
Dersin İçeriği
Tekstilde kimyasal testlerin önemini bilir, Tekstil liflerinin kalitatif ve kantitatif analizini bilir ve uygular, Tekstilde kullanılan kimyasal kavramları açıklar. Tekstilde renk haslık testlerini bilir ve uygular, Kumaş ve iplikler ile ilgili kimyasal testleri bilir ve uygular, Su analiz metotlarını bilir ve uygular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ve pH analiz metotlarını bilir ve uygular.
2) Tekstil liflerinin kalitatif ve kantitatif analizini bilir ve uygular.
3) Tekstilde renk haslık testlerini bilir ve uygular.
4) Tekstilde kimyasal testlerin önemini bilir.
5) Tekstilde labaratuvar test koşulları, nem, rutubet faktörleri ve bunların ölçümlerdeki etkilerini açıklar.
6) Kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerini öğrenir ve uygular.
7) Tekstilde kullanılan ikili ve üçlü karışımları açıklar, Kantitafif yöntemlerle ikili karışım halindeki liflerde ağırlık oranlarının bulunmasının açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstilde labaratuvar test koşulları, nem, rutubet faktörleri ve bunların ölçümlerdeki etkilerinin verilmesi. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Kalitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kantitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Kalitatif analizlerle lif tanıma yöntemlerinin açıklanması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
5 Kimyasal çözünürlük metotları ile doğal lifleri ayırt etme yöntemlerini açıklamak. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
6 Kimyasal çözünürlük metotları ile sentetik lifleri ayırt etme yöntemlerini açıklamak. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
7 Tekstilde kullanılan ikili ve üçlü karışımları açıklamak. Kantitafif yöntemlerle ikili karışım halindeki liflerde ağırlık oranlarının bulunmasının açıklamak Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Su ve Ph Analizi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Suya Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Tere Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar