DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Fiziksel ve Kimyasal Kalite Kontrol TTB   223 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde kalite kontrol ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, standart ve standardizasyon, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, elyaf ve iplik kalite kontrol cihazlarının çalışma prensipleri ve ilgili standartlar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kalite Kontrol Kavramı ve Tekstilde Kalite Kontrolün Önemi. Temel İstatistik Kavramları. Tekstilde Test ve Atmosfer Koşulları. Test İçin Numune Alma Yöntemleri. Elyaf Uzunluğunun ve Elyaf İnceliğinin Ölçülmesi. Pamuk Elyafında Derecelendirme.Tekstil Materyallerinin Mukavemetinin Ölçümünde Temel Prensipler ve Kullanılan Yöntemleri. Elyaf ve İplik Mukavemetinin Tespiti. İplik Numarası, Büküm, Düzgünsüzlük ve Tüylülüğün Ölçümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite kontrol hakkında genel bilgi ve görüş kazanılır
2) Standart ve standardizasyon kavramlarını öğrenir
3) İstatistiksel kalite kontrol konusunda genel bilgi kazanır
4) Elyaf ve iplik kalite kontrol testleri hakkında bilgi sahibi olunur
5) Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
6) Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
7) Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstilde Kalite Kontrolun Önemi ve Temel Kavramlar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Temel İstatistik Kavramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Standardizasyon Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Kontrolünde Kullanılan Bazı İstatistiksel Yöntemler (Sebep-sonuç diyagramı, Pareto analizi gibi) Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Test ve Atmosfer Koşulları, Test için Numune Alma Yöntemleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Elyaf Uzunluğu ve Elyaf İnceliği, Pamuk Elyafında Derecelendirme Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Elyaf kalite kontrolü laboratuvar uygulaması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Elyaf Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İplik Numarası, İplik Bükümü ve Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 İplik Düzgünsüzlüğü ve Tüylülüğü Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 İplik Kalite Kontrolü Laboratuvar Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar