DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boyama Teknolojisi-I TTB   225 3 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selma MIDIKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELMA MIDIKLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mamul cinsine uygun boyarmadde seçimini yapabilme. Boyama mekanizmasını ve boyarmadde ile elyaf arasındaki ilişkileri kavrayabilme. Selüloz, protein, ipek ve rejenere selüloz esaslı liflerden yapılmış mamullerin boyama işlemlerini gerçekleştirme.
Dersin İçeriği
Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması, Pamuklu Mamulün Reaktif, Direkt, Küp, Pigment Boyarmaddelerle Boyanması. Yünlü, Viskon ve İpek Mamüllerin Boyanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pamuklu Mamulleri Boyayan Boyarmaddeleri tanır.
2) Reaktif boyarmaddelerin boyama metotlarını açıklar
3) Direkt boyarmaddelerini açıklar
4) İndanthren boyarmaddelerin boyama metotlarını açıklar
5) Kükürt boyarmaddelerini açıklar
6) Yünlü Mamulleri Boyayan Boyarmaddeleri tanır.
7) Viskon Esaslı Mamulleri Boyayan Boyarmaddeleri tanır.
8) İpek Esaslı Mamulleri Boyayan Boyarmaddeleri tanır.
9) Selüloz elyafı boyar ve uygular.
10) Protein elyafı boyar ve uygular.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reçete Hesaplamalarına Giriş İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Soğuk-Bekletme metoduyla Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Sıcak-Bekletme metoduyla Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Termosol metoduyla Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Pamuklu Mamulün Direkt Boyarmaddelerle Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Pamuklu Mamulü Direkt Boyarmaddelerle Boyama Uygulaması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların tekrar edilmesi ve çalışılması Yazılı Sınav
9 Pamuklu Mamulün Küp Boyarmaddelerle Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Pamuklu Mamulün Pigment Boyarmaddelerle Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Yünlü Mamullerin Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Asit Boyarmaddelerin Boyama Uygulaması İlgili bölümün okunması
13 Metal-Kompleks Boyarmaddelerin Boyama Uygulaması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Viskondan Yapılmış Mamüllerin Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Ipekli Mamüllerin Boyanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların tekrar edilmesi ve çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar