DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   106 2 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selda ARAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
Dersin İçeriği
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile ilgili teorik bilgi. Literatür taraması yapma. Labotatuvarda kendi proje konusu ile ilgili uygulamalar yapma. Elde edilen sonuçları değerlendirme. Raporlama ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim ve Bilimsel Bilgiyi tanımlar
2) Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitlerini bilir.
3) Araştırmayı Planlayabilir.
4) Araştırma Yöntemlerini bilir, Alan Araştırmaları yapabilir, Deneysel Araştırma Yöntemlerini uygulayabilir.
5) Tanıtıcı Araştırmalar yapar, İstatistik Araştırmalarını yapabilir, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemlerini kullanabilir.
6) Anket Formlarını Hazırlayabilir.
7) Verileri Düzenleyebilir ve Analiz edebilir.
8) ara sınav
9) Araştırmanın Kısımlarını bilir, Kaynak ve Dipnot Gösterebilir.
10) Noktalama İşaretlerini kullanabilir. Bitişik Yazılması Gereken Kelimeleri bilir.
11) Metin Aktarımlarını yapar. Tablo Şekil ve Grafikler çizebilir.
12) Etkili Yazma ve Yazım Kurallarını bilir.
13) Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürebilecektir.
14) Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapabilecektir.
15) Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilecektir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve Bilimsel Bilgi anlatımı İlgili bölümün okunması Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
2 Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitlerinin anlatımı İlgili bölümün okunması Ödev
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Araştırmanın Planlanmasının anlatımı İlgili bölümün okunması Ödev
Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Soru-Cevap
Anlatım
4 Araştırma Yöntemleri, Alan Araştırmaları, Deneysel Araştırma Yöntemleri İlgili bölümün okunması Ödev
Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Tanıtıcı Araştırmalar, İstatistik Araştırmaları,Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri İlgili bölümün okunması Ödev
Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Anket Formlarının Hazırlanması Ön çalışma Ödev
Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Soru-Cevap
Anlatım
7 Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi Ön çalışma Proje / Tasarım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav konu tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Ödev
9 Rapor yazma,Araştırmanın Kısımları, Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları, Ön çalışma Bireysel Çalışma
Deney / Laboratuvar
Grup Çalışması
Soru-Cevap
Anlatım
10 Noktalama İşaretleri, Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler Ön çalışma Ödev
Bireysel Çalışma
Deney / Laboratuvar
Grup Çalışması
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Metin Aktarımları,Tablo Şekil ve Grafikler, Ön çalışma Proje / Tasarım
Bireysel Çalışma
Deney / Laboratuvar
Grup Çalışması
Soru-Cevap
Anlatım
12 Etkili Yazma ve Yazım Kuralları Ön çalışma Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
13 Çalışma Sonuçlarının Raporlanması Ön çalışma
14 Çalışma Sonuçlarının Sunumunun Hazırlanması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Grup Çalışması
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
15 Sunum Yapma Ön çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konu tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar