DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Matematiği II MEM   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayı sistemleri, uzunluk birimleri, ağırlık birimleri, alan birimleri, hacim birimleri, oran ve orantı kavramlarını kullanarak iplik, dokuma ve terbiye hesaplamalarını yapmak.
Dersin İçeriği
Sayılar, sayı sistemleri ve ölçü birimleri ile ilgili hesaplamalar,aritmetik ortalama,geometrik cisimlerin alan hesaplamaları, Krimp hesaplamaları, büküm hesaplamaları, çekim ve dublaj hesaplamaları, randıman hesaplamaları, iplik numara hesaplamaları, geometrik şekli bilinen kumaşların birim ağırlık hesaplamaları, dişli sistem hesaplamaları, iplik numara hesaplamaları, tekstil terbiyesinde reçete hesaplamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayılar ve sayı sistemlerini ve ondalık kesirleri bilir
2) Oran orantı ve aritmetik ortalamayı bilir
3) Ölçü birimlerini ve geometrik cisimlerin alan hesaplamalarını bilir
4) İplik numara hesaplamalarını bilir
5) İplik numara hesaplamalarını yapar
6) Krimp tayini ve hesaplanmasını bilir
7) Krimp tayini ve hesaplanmasını yapar
8) Arasınav
9) Büküm hesaplamalarını bilir
10) Kayış, kasnak ve dişli tahvili hesaplarını bilir
11) Çekim ve dublaj hesaplamalarını bilir
12) Randıman hesabını bilir
13) Reçete hesaplamalarını bilir
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar, sayı sistemleri, Ondalık kesirler İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
2 Oran orantı, Aritmetik ortalama İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
3 Ölçü birimleri ve Geometrik cisimlerin alan hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
4 İplik numara hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
5 İplik numara bulma İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
6 Krimp tayini İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
7 Krimp hesaplanması İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Büküm hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
10 Kayış, kasnak ve dişli tahvili İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
11 Çekim ve dublaj hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
12 Randıman hesabı İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
13 Reçete oranları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
14 Reçete hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
15 Konsantrasyonu farklı kimyasal madde ile reçete hesaplamaları İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar