DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekoloji ve Tekstil TTB   234 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tekstil alanındaki ekolojik uygulamalar ve bu konudaki yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, duyarlılık sahibi olması, konunun önemini kavraması, alınacak önlemler hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ekoloji İle İlgili Tanımlar, Ekolojinin Yasaları, Ekolojide Enerji, Başlıca Çevre Sorunları ve Çözümleri, EkoTekstilin Gelişimi, Ekotekstilin Tanımı, Tekstilde Ekolojik Sorunlar ve İnsan Sağlığına Etkileri, Ekolojik Tekstil (EkoTekstil) Etiketleri ve Belgelendirme, ABnin Ve Türkiyenin Ekolojik Tekstil Konusunda Mevzuatı AB Mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojinin tanımını, işlevini ve işleyiş sürecini açıklar
2) Küresel çevre sorunlarının nedenleri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterir
3) Ekolojik standartlar ve belgelendirme hakkında bilgi sahibi olduğunu ortaya koyar
4) Ekotekstil laboratuarı ve deneyleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir
5) Ekoloji biliminin insan yaşamı için önemini açıklar
6) Ekoloji ile tekstil arasındaki ilişkiyi açıklar
7) Ekolojik duyarlılığa sahiptir ve bunu davranışlarına yansıtır
8) Ekotekstil konusunda çevresini bilgilendirir
9) İşletmede ekotekstil konusundaki uygulamalara katkı sağlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Ekoloji (Temel kavramlar) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Genel Ekoloji (Küresel ısınma ve Sera etkisi) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Genel Ekoloji (Biyolojik çeşitlilik, çevresel kirlilik) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Genel Ekoloji (Besin zinciri, ekolojik döngüler, çözümler) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Tanımlar, sınıflandırma, ekolojik sorunlar) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Lif üretiminde ekoloji) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Tekstil Üretiminde Ekoloji (İplik ve dokuma üretiminde ekoloji) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Terbiye sürecinde ekoloji) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Ağır metaller, zararlı boyarmadde ve kimyasallar, önlemler) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Arıtma tesisi, yapısı ve işlevi, yasal durum) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Ekotekstilde Belgelendirme (Belgelendirme tanımı, işlevi ve önemi, yöntemleri , çeşitleri, ticari anlamı) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Ekotekstilde Belgelendirme (CE işareti, Öko-Tex 100 standardı ) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Ekotekstilde Belgelendirme (ISO 14000 standardı, Yeşil nokta etiketi) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Ekotekstilde Belgelendirme (Ekotekstil laboratuvarı, Ekotekstil deneyleri ve ölçümleri) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar