DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce-II TTB   236 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şükrü Çetin İLİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Zorunlu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşi ile ilgili Mesleki yabancı dil bilgisini öğrenir ve kullanır.
2) Mesleki kavram ve tanımları kullanır.
3) İşi ile ilgili dökümanları anlar ve kullanır.
4) Mesleki dökümanları okur, yazar ve hazırlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı İlgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Soru-Cevap
Anlatım
2 İplik teorisi ve oluşumu lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Soru-Cevap
Anlatım
3 İplik Sınıflandırması lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Soru-Cevap
Anlatım
4 İplik düzenliligi lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
5 İplik Bağlılığı lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
6 İplik sarma lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
7 İplik çekimi ve şekil bilgisi lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Zımba biçimlendirme lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
10 İplik tanımlaması lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Gösterip Yaptırma
Anlatım
11 Selülozik İplikler lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
12 Pamuk ipliği lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
13 Keten ipliği lgili bölümün okunması Ödev
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
14 Kenevir Lifi lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
15 Hint Keneviri lgili bölümün okunması Ödev
Örnek Olay
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar