DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Teknikleri TTB   238 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
Dersin İçeriği
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile ilgili teorik bilgi, literatür taraması yapma, labotatuvarda kendi proje konusu ile ilgili uygulamalar yapma, elde edilen sonuçları değerlendirme, raporlama ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar. 2. Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkisi
2) Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar. Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
3) Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
4) Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama. Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
5) Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunabilir. Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar
6) İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder. Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyayabilir.
7) Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapabilir. Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirebilir. 17. Bu
8) Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir. 19. İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar.
2
Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.
3
Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
4
Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.
5
Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
6
Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
7
Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunar.
8
Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
9
Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir.
10
Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
11
Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapar.
12
Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
13
Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir.
14
Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.
15
İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder.
16
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
17
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
18
Kimyanın temel kavramlarını öğrenir, Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, karışım ve saf maddeleri ayırt eder, Maddenin yapısı, özellikleri, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve moleküler yapı hakkında bilgi sahibi olur, Çözelti hazırlar, reaksiyon e
19
Mesleği ile ilgili hesaplamaları yapar, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapar
20
Mesleğinde türev ve integral ile ilgili uygulamalar yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma Yöntemlerinin Sunulması Ön çalışma Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Araştırma Tekniklerinin Belirlenmesi Ön çalışma Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Proje Konusunun Belirlenmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Ödev
4 Literatür Araştırması Yapma Ön çalışma Bireysel Çalışma
Ödev
5 Proje Konusuyla İlgili Teorik bilgilerin toplanması Ön çalışma Deney / Laboratuvar
6 Proje Konusuyla İlgili Uygulama alanlarının araştırılması Ön çalışma Deney / Laboratuvar
7 Proje Konusuyla İlgili Ön denemeler Ön çalışma Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Proje Konusuyla İlgili deneme çalışmaları Ön çalışma Deney / Laboratuvar
10 Denemelerin karşılaştırılması Ön çalışma Deney / Laboratuvar
11 Proje Konusuyla İlgili Laboratuvar hazırlıkları Ön çalışma Deney / Laboratuvar
12 Proje Konusuyla İlgili Laboratuvar Çalışmaları Ön çalışma Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Laboratuvar Çalışma Sonuçlarının Çıkarılması Ön çalışma Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Laboratuvar Çalışma Sonuçlarının Raporlanması Ön çalışma Sözlü Sınav
15 Sunum Yapılması Ön çalışma Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar