DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I UAI   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
OkutmanSAİT DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak
2) 2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak
3) 3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak
4) 4 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak
5) 5 21. Yüzyıl´da Türklerin durumunu kavramış olmak
6) 6 Atatürk´ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak
7) 7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
8) 8 Cumhuriyetin değerini kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Yenilik ve benzeri kavramlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Osmanlı Devleti´nin yapısı ve çözülme sebepleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Osmanlı Devleti´nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Osmanlı Devleti´nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı´dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Mustafa Kemal Paşa´nın fikirleri ve Anadolu´ya geçişi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 İstanbul´un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 Final Sınavı
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar