DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II * ISY   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme fonksiyonlarının genel anlamda incelenerek öğrencilere işletmede yer alan temel kavramlarla ilgiler bilgiler sağlamak ve alan dersleri üzerine detaylı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Planlama YapmakÖrgütleme YapmakYöneltmek Koordinasyon SağlamakDenetim Yapmakİş Analizi Yapılmasını Sağlamakİnsan Kaynaklarını Planlamakİşgören Adayı Bulmakİşgöreni Seçmekİşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermekİşgören Performansını Değerlemeİşgörenin Eğitilmesini SağlamakKariyer Planlaması Yapmakİş DeğerlemeÜcretlendirmekÜretimi PlanlamakÜretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok PlanlamasıHedef Pazarı BelirlemekÜrün GeliştirmeFiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini YönetmekGelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak ilgili konuların okunması
2 Örgütleme Yapmak Yöneltmek ilgili konuların okunması
3 Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak ilgili konuların okunması
4 İş Analizi Yapılmasını Sağlamakİnsan Kaynaklarını Planlamakİşgören Adayı Bulmak ilgili konuların okunması
5 İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme ilgili konuların okunması
6 İşgören Performansını Değerlemeİşgörenin Eğitilmesini SağlamakKariyer Planlaması Yapmak ilgili konuların okunması
7 İş Değerleme , Ücretlendirmek ilgili konuların okunması
8 Ara Sınav ilgili konuların okunması
9 Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak ilgili konuların okunması
10 Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme YapmakKapasite ve Stok Planlaması ilgili konuların okunması
11 Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme ilgili konuların okunması
12 Fiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını Belirlemek ilgili konuların okunması
13 Tutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını BelirlemekMüşteri İlişkilerini Yönetmek ilgili konuların okunması
14 Gelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları Yönetmek ilgili konuların okunması
15 Varlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek ilgili konuların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili konuların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar