DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Fiziki Coğrafyası TSP   220 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Türkiyenin fiziki coğrafyasını tanıtma rehberlik hizmetlerini belirlemek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin İçeriği
Anadolu Uygarlıkları, Türkiye'nin genel doğal, fiziki ve beşeri coğrafyası, Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası tarihi ve doğal güzellikleri Ege Bölgesi turizm coğrafyası Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Marmara Bölgesinin turizm coğrafyası Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar
2) Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar
3) Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar.
4) Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir.
5) Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
6) Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm sektörü içindeki önemini kavrar.
7) Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar.
8) Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar.
9) Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar.
10) Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisi kazanır.
11) Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.
12) Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
13) Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
14) Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
15)