DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Turizm TSP   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOSMAN İNANÇ GÜNEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programında seyahat, turizm ve turist ile ilgili kavramlar hakkında bilgi vermek, bu konulardaki yeterliliğin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin Turizmle ilgili genel kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, temel seyahat-turizm kavramlarını tanıtmak ve diğer önlisans bölüm derslerine altyapı oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel turizmi açıklamak
2) Turizm işletmelerini açıklamak
3) Turizmin önem ve faydalarını kavrar
4) Türkiye'de ve Dünya'da Turizmin durumu, beklentileri ve projeksiyonlarını bilmek.
5) Ulaştırma hizmetlerini açıklamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm ve turistle ilgili kavramlar Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Turizmin işlevleri Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Turizmin gelişmesine etki eden faktörler. Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Turizm endüstrisinin içerik ve özellikleri Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
5 Turizmde arz ve talep Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dünyada turizmin tarihçesi Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkiye'de turizm tarihi Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010
8 Ara sınav Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Tartışma
Yazılı Sınav
9 Turizmin ekonomideki yeri ve önemi Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Turizm işletmelerinin türleri ve özellikleri Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Turizm ve Ulaşım Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Turizm ve Ekonomik Çevre İlişkileri Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Uluslar arası Turizm Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uluslar arası turizmde geleceğe yönelik eğilimler Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
Tartışma
15 Türkiye'de turizm Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Anlatım
16-17 FİNAL Nazmi Kozak, Meryem A Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık ,2010 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar