DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konuk İletişimi TSP   109 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm sektöründe konuklarla etkin iletişim kurma yetkinliğinin kazandırılması
Dersin İçeriği
İletişim Türleri, Konuk Tipleri, Konuk İstek ve Şikayetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konukla etkin iletişim kurma ilkelerini sıralayabilme
2) Konukla ilişkilerde iletişim araçlarının ve türlerinin etkin kullanımıyla ilgili ilkeleri açıklayabilme
3) Konuk memnuniyetinde önemli noktaları listeleyebilme
4) Başlıca konuk tiplerini ve bu konuklara ne şekilde davranması gerektiğini ayırt edebilme
5) Konuk şikayetlerini değerlendirebilme ve bunlar için çözüm önerebilme
6) Konuğun karşılaşabileceği olağan dışı durumlarda ne şekilde davranması gerektiğini tespit edebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusun
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve dersin tanıtımı Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
2 Konuk Kavramı ve Konukla İletişimin Önemi Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
3 Konukla Etkin İletişim İlkeleri Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
4 Konukla İlişkiler ve İletişim Araçları Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
5 Konuk Tipleri ve Davranışları Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
6 Konukla Sözlü İletişim Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
7 Konukla Telefonda İletişim Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Konukla Sözsüz İletişim Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
10 Konuk Memnuniyeti ve Beklentileri Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
11 Konuk Şikayetleri ve Çözümü Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
12 Konuk Şikayetleri ve Çözümü Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
13 Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağandışı Durumlar ve Yapılması Gerekenler Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
14 Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağandışı Durumlar ve Yapılması Gerekenler Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
15 Örnek olaylar Sözlü sunum ve pp sunum Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar